TV inspekcijas laikā tiek sagatavota atskaite, kurā ir detalizēti atspoguļoti veiktie novērojumi, to precīza atrašanās vieta, kā arī defektācija.

Aironi CCTV cauruļvadu inspekcijaCauruļvadu TV inspekcija ir mūsdienīga cauruļvadu sistēmas pārbaude, kuru veicot tiek iegūta ticama informācija un konstatēti fakti par cauruļvadu tehnisko stāvokli, tiek veikti cauruļvadu slīpuma mērījumi, apsekoti cauruļvadu sistēmas pieslēgumi, fiksēti iespējamie defekti, kā arī iegūta kvalitatīva, uzskatāma vizuāla informācija digitālā video formātā.

Lai kur jums būtu nepieciešami asenizācijas pakalpojumi, droši zvaniet: +371 25626260

TV inspekcijas laikā tiek sagatavota atskaite, kurā ir detalizēti atspoguļoti veiktie novērojumi, to precīza atrašanās vieta, kā arī defektācija.