Nodrošināt kvalitatīvu asenizācijas pakalpojumu servisu ikvienai mājsaimniecībai un uzņēmumam.