top of page
CCTV video inspekcija | AIRONI

CCTV video inspekcija

CCTV video inspekcija

Cauruļvadu CCTV inspekcija

TV inspekcijas laikā tiek sagatavota atskaite, kurā ir detalizēti atspoguļoti veiktie novērojumi, to precīza atrašanās vieta, kā arī defektācija.

Cauruļvadu TV inspekcija ir mūsdienīga cauruļvadu sistēmas pārbaude, kuru veicot tiek iegūta ticama informācija un konstatēti fakti par cauruļvadu tehnisko stāvokli, tiek veikti cauruļvadu slīpuma mērījumi, apsekoti cauruļvadu sistēmas pieslēgumi, fiksēti iespējamie defekti, kā arī iegūta kvalitatīva, uzskatāma vizuāla informācija digitālā video formātā.

TV inspekcijas laikā tiek sagatavota atskaite, kurā ir detalizēti atspoguļoti veiktie novērojumi, to precīza atrašanās vieta, kā arī defektācija.

bottom of page